Учения

Teksti

Sirds Sūtra

2016. gadā Viņa Svētība Dalailama dāvās mācības par Dharmakirti slavenā sacerējuma “Pramanavarttika” (Dignagas traktāta par patieso izziņu komentāri) 2. nodaļu. Šajā nodaļā rodama atbilde uz cilnes jautājumu, kas nodarbina katru nopietnu garīgo praktizētāju: vai augstākais garīgo meklējumu mērķis – apgaismība – ir sasniedzams? Tajā sniegts loģisks pamatojums iepriekšējo un nākamo dzīvju esamībai, kā arī Šakjamuni Budas pamatmācības par Četrām cēlajām patiesībām (par ciešanām; ciešanu cēloņiem; pilnīgas ciešanu izbeigšanas iespējamību; ciešanu pārvarēšanas ceļu).

Mācību dalībnieki saņems bukletus ar Dharmakirti sacerējuma “Pramanavarttika” 2. nodaļas tulkojumu latviešu, krievu un angļu valodās tālākai padziļinātai apgūšanai.