Dārgie draugi!

Dalailamas mācības Rīgā, Skonto hallē, pārceltas no 2017. gada 24.-26.oktobra uz 2017.gada 23.-25. septembri, sakarā ar Viņa Svētības ceļojuma grafika maiņu.

Biļetes, kuras esat iegādājušies uz oktobra programmu ir derīgas gan uz mācībām 2017. gada 23.-24. septembrī, gan uz pasākumu 2017. gada 25. septembrī.

Ja Jums nav iespējams apmeklēt pasākumus 2017. gada septembrī, iegādātās biļetes varat nodot līdz 2017. gada 3. septembrim, sūtot e-pastu uz returnticket.riga@gmail.com

Pateicamies par sapratni!

Biļetes uz mācībām jau ir pārdošanā, tās jūs varat iegādāties sadaļā mūsu vietnē “Biļetes”.

* * *

Šoreiz VS Dalailama koncentrēsies uz budisma mācības praktisko aspektu, tādēļ viņš ir izvēlējies skaidrot divus pamattekstus: Kamalašīlas “Meditācijas pakāpes” (sanskr. Bhāvanākrama) un Dže Tsongkapas “Īsais Lamrim” (tib. Lamrim dudon).

Pirmā teksta autors ir indiešu skolotājs, un tajā skaidrota pareiza pieeja meditācijai. Otro sastādījis tibetiešu viedais, lai izklāstītu apgaismības ceļa secīgās pakāpes.

“Meditācijas pakāpju” autors – āčārja Kamalašīla ir viens no septiņpadsmit Nālandas kloster-universitātes filozofiem – zinātniekiem (panditiem) senajā Indijā. VS Dalailama par šī klostera tradīcijas pārmantotājiem sauc tibetiešu garīgos skolotājus. Pats slavenākais no tiem, “Īsā Lamrim” autors, ir diženais Dže Tsongkapa, kuru Tibetā godā līdzvērtīgi Budam.

Mācības Rīgā – tā ir lieliska iespēja iepazīties ar diviem autoriem, kas pārstāv divas svētās zemes – Indijas, kas devusi pasaulei Budas mācības un izcilo Nālandas filozofisko domu, un Senās Tibetas, kas saglabājusi un tālāk attīstījusi šo Senās Indijas bagātīgo mantojumu.

VS Dalailama neatlaidīgi atzīmē Nālandas mantojuma nozīmīgumu mūsdienu pasaulē.

“Tibetas budisms, kas sakņojas Nālandas kloster-universitātes tradīcijā, ir pats pilnīgākais līdz mūsdienām saglabājies budisma virziens. Ja budisma reliģisko prakšu apguve šķiet interesanta tikai budistiem, tad Nālandas skolotāju izstrādātās budisma loģikas un teorijas izziņa, kā arī zinātne par prātu un emocijām  būs noderīga ikvienam cilvēkam”, uzsver Viņa Svētība Dalailama.

Budas mācības, kas savulaik no Indijas nonāca Tibetā, tālāk izplatoties Mongolijā, Tuvā, Burjatijā un Kalmikijā, tagad sniedz labumu ļaudīm visā pasaulē neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības.

VS XIV Dalailamas mācības Baltijas valstu un Krievijas iedzīvotājiem Rīgā notiek kopš 2014. gada un ir pieejamas visiem interesentiem – gan budistiem, gan cilvēkiem, kas izjūt interesi par budisma filozofiju, kurā harmoniski savienojas dziļa gudrība un neierobežota līdzjūtība.

E-pasts saziņai dalailama.riga@gmail.com

Būsim priecīgi par atkalredzēšanos ar Jums!


Mācību organizatori:
Biedrība “Saglabāsim Tibetu” (Rīga)
Fonds “Saglabāsim Tibetu” (Maskava)
Tibetas Kultūras un informācijas centrs (Maskava)