Draugi!

Ar prieku darām zināmu, ka Viņa Svētība Dalailama ir nolēmis atsaukties uzaicinājumam turpināt mācības Baltijas valstīm un Krievijai. Nākamais lielā skolotāja mācību cikls notiks Latvijas galvaspilsētā Rīgā  2018. gada 16. – 18. jūnijā.

TIEŠRAIDE TĪMEKLĪ

AUDIO ONLY

Mācību teksti (latviešu, krievu un angļu valodā): texts-riga-2018.pdf

Šoreiz visā pasaulē pazīstamais garīgais līderis ir izvēlējies aplūkot garīgā ceļa vieduma aspektu. Dimanta sūtra ir viens no dižākajiem budisma tekstiem, un 16. un 17. jūnijā Viņa Svētība Dalailama sniegs Dimanta sūtras (sanskr. Vadžraččhedikā, burtiski “Tā, kas sašķeļ kā vadžra”) mācību. 18. jūnijā tiks dāvāta Mandžušrī, Vieduma Budas svētība (dženang). Lai izskaidrotu ievada tēmas, Viņa Svētība Dalailama ir devis priekšroku Čže Congkapas fundamentālajam darbam: “Mijatkarīgās rašanās cildinājums” ( tib. tendrel tepa).

Mahājānas budismā garīgās prakses pamatu veido sešas “pilnības” jeb pāramitas. Pirmās piecas – dāsnums, krietnums, pacietība, uzcītība un meditācija – pieder pie “metodes”, savukārt pradžņāpāramita jeb tukšuma izpratnes pilnība – pie “vieduma”.  Lai pareizi virzītos pa budisma ceļu, metodei un viedumam vienmēr jābūt vienotiem. Dimanta sūtra, kas atšķeļ maldus, ir spēcīgs tukšuma jeb visu parādību mijatkarības apjēgsmes līdzeklis.

Saņemot šīs sūtras skaidrojumu un svētību Mandžušrī praksei no izcilā garīgā skolotāja Viņa Svētības Dalailamas, ir ļoti reta iespēja nepastarpināti saskarties ar tiešu tukšuma apjēgsmes pieredzi, kas nepieciešama, lai sasniegtu budas stāvokli.

Viņa Svētības Dalailamas mācības Baltijas valstīm un Krievijai  Rīgā notiek kopš 2014. gada un ir atvērtas visiem – gan budistiem, gan cilvēkiem, kuriem interesē  budisma filosofija, kas harmoniski savieno viedumu un neizmērojamu līdzcietību.

E-pasts saziņai dalailama.riga@gmail.com

Būsim priecīgi par atkalredzēšanos ar Jums!


Mācību organizatori:
Biedrība “Saglabāsim Tibetu” (Rīga)
Fonds “Saglabāsim Tibetu” (Maskava)
Tibetas Kultūras un informācijas centrs (Maskava)