Учения

Teksti

Šoreiz VS Dalailama koncentrēsies uz budisma mācības praktisko aspektu, tādēļ viņš ir izvēlējies skaidrot divus pamattekstus: Kamalašīlas “Meditācijas pakāpes” (sanskr. Bhāvanākrama) un Dže Tsongkapas “Īsais Lamrim” (tib. Lamrim dudon).

“Meditācijas pakāpes” (Bhāvanākrama) — trīsdaļīgs traktāts, ko pēc Tibetas karaļa Trisonga Decena lūguma 8. gs. sarakstījis indiešu budistu filozofs Kamalašīla. Tajā aprakstīta pakāpeniskas garīgās pilnveidošanās metode, kuras piekritēji bija senindiešu Nālandas kloster-universitātes meistari, pretstatā tajā laikā Ķīnā izplatītajai un Tibetā ienākušajai “acumirklīgās apgaismības” idejai.

Kamalašīlas ieskatus par pakāpēm meditācijas prakses izkopšanā Viņa Svētība XIV Dalailama uzskata par ļoti nozīmīgiem, tādēļ regulāri sniedz “Bhāvanākramas” otrās daļas mutiskos skaidrojumus dažādās pasaules vietās.

 “Īsais lamrim”  (tib. Lamrim dudon)
Dže Tsongkapa – Gelug skolas pamatlicējs, kurš Tibetas budismā tiek godāts līdzvērtīgi  Budam. Viņa slavenākais sacerējums ir “Pakāpeniskais ceļš uz apgaismību” (Lamrim), kas ticis uzrakstīts garajā, vidēji garajā un īsajā versijā.

Balstoties visdziļākajā Nālandas filozofiskā mantojuma izpratnē, kā arī paša garīgajā pieredzē, Tsongkapa šajos sacerējumos sistemātiski atklājis visu pakāpenisko garīgās pilnveidošanās ceļu līdz pat apgaismības sasniegšanai.

Mācību dalībnieki saņems bukletus ar “Meditācijas pakāpju” otrās daļas un “Īsā Lamrim” tulkojumu latviešu, krievu un angļu valodās, lai varētu turpināt padziļinātu iepazīšanos ar tekstiem.