Учения

Dalailama

Lai arī Viņa Svētība bieži stādās priekšā kā vienkāršs budistu mūks, viņš ir Tibetas, Mongolijas, Himalaju reģionu un Krievijas Federācijas budisma izplatības apgabalu (Kalmikijas, Burjatijas, Aizbaikāla un Tuvas), kā arī citu valstu garīgais līderis. Viņš bieži atzīmē, ka viņam ir trīs galvenās saistības šajā dzīvē:

 

Vispārcilvēcisko vērtību veicināšana

Pirmkārt, cilvēciskas būtnes līmenī Viņa Svētības pirmā saistība ir vispārcilvēcisko vērtību – līdzjūtības, piedošanas, iecietības, pieticības un pašdisciplīnas – veicināšana. Visi cilvēki ir vienādi. Mēs visi vēlamies laimi un nevēlamies ciešanas. Pat tie cilvēki, kuri nav reliģiozi, atzīst šo vērtību nozīmi laimīgākas dzīves nodrošināšanā. Viņa Svētība ierindo šīs vispārcilvēciskās vērtības sekulārās ētikas jomā. Viņš uzskata par savu pienākumu runāt par vispārcilvēcisko vērtību nozīmi katrā tikšanās reizē.

 

Reliģiskās saskaņas veicināšana

Otrkārt, reliģijas praktizētāja līmenī Viņa Svētības otrā saistība ir reliģiskās saskaņas un savstarpējās izpratnes veicināšana pasaules galveno reliģisko tradīciju starpā. Neraugoties uz filozofiskajām atšķirībām, visām galvenajām pasaules reliģiskajām tradīcijām piemīt vienāds potenciāls veidot labus, labestīgus cilvēkus. Tādējādi reliģiskajām tradīcijām vajadzētu cienīt citai citu un atzīt katras tradīcijas vērtību. Atsevišķa indivīda līmenī ir būtisks “vienas patiesības, vienas reliģijas“ redzējums. Tomēr sabiedrībā kopumā nepieciešams “vairāku reliģiju, vairāku patiesību“ redzējums.

 

Tibeta

Treškārt, Viņa Svētība ir tibetietis un nes Dalailamas vārdu. Tādējādi viņa trešā saistība ir darbs Tibetas budisma kultūras – miera un nevardarbības kultūras  – saglabāšanā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par Viņa Svētību Dalailamu, viņa grāmatām, publisko uzstāšanos un mācību video ierakstiem, lūdzu apmeklējiet oficiālo mājas lapu: www.dalailama.com