Учения

Teksti un iniciācijas

Viņa Svētība Dalailama ir izvēlējies Budas mācības praktisko, proti, garīgā ceļa vieduma aspektu. 16. un 17. jūnijā Viņa Svētība Dalailama sniegs mācību saskaņā ar izcilo budisma tekstu – Dimanta sūtru, un 18. jūnijā dāvās Mandžušrī, Vieduma Budas iniciāciju.

Dimanta sūtra

            Dimanta sūtra (sanskr. Vadžraččhedikā, burtiski “Tā, kas sašķeļ kā vadžra”) ir viena no īsākajām un slavenākajām sūtrām, kas veltīta vieduma pilnībai (pradžņāpāramitai).  Mahājānas budismā garīgās prakses pamatu veido sešas “pilnības” jeb pāramitas. Pirmās piecas – dāsnums, krietnums, pacietība, uzcītība un meditācija – pieder pie “metodes”, un prādžņapāramita jeb tukšuma izpratnes pilnība – pie “vieduma”.  Lai pareizi virzītos pa budisma ceļu, metodei un viedumam vienmēr jābūt vienotiem. Dimanta sūtra, kas atšķeļ maldus, ir spēcīgs tukšuma jebvisu parādību mijatkarības apjēgsmes līdzeklis.

Tieši nepastarpināta tukšuma apjēgsme padara cilvēku par budu, tāpēc pradžņāpāramitu dēvē par “visu budu māti”. Garīgie nopelni, kas rodas, godājot, lasot, klausoties Dimanta sūtru, tiek uzskatīti par miljons reižu svarīgākiem, nekā tādi krietni darbi, kā  daudzu vērtīgu, ar tathāgatu relikvijām piepildītu  stūpu celtniecība. Saņemot šīs sūtras skaidrojumu un  svētību Mandžušrī praksei no  izcilā garīgā skolotāja Viņa Svētības Dalailamas, ir ļoti reta iespēja nepastarpināti saskarties ar tiešu tukšuma izpratnes pieredzi, kas nepieciešama, lai sasniegtu budas stāvokli.

Lai būtu iespēja sūtru rūpīgi studēt, mācību dalībnieki saņems bukletus ar Dimanta sūtras tulkojumu latviešu, krievu un angļu valodā.

Mandžušrī iniciācija

Mandžušrī Tibetas budismā ir viena no visvairāk mīlētajām dievībām. Tradīcija vēsta, ka Mandžušrī iemieso visu budu viedumu. Ir daudz dažādu Mandžušrī formu, un tās visas veicina vieduma vairošanu. Mandžušrī vārds nozīmē “liegais lieliskums”. Ar to ir domāta lieliski liegā, no rupjiem vārdiem brīvā valoda, tāpēc Mandžušrī prakse palīdz attīstīt daiļrunību. Viena no Mandžušrī pazīstamākajām mantrām OM A RA PA CA NA DE ir senindiešu kharoštī alfabēta sākuma burti, un pati mantra saskaņā ar mutisko tradīciju tiek tulkota kā “prāts, kas  dzīvajām būtnēm ļauj nobriest”.

Budistu rakstos Mandžušrī dēvē par “visu budu tēvu”, jo tā simbolizētais viedums ir ļoti  būtisks garīgai izaugsmei.

No Viņa Svētības Dalailamas saņēmuši Vieduma Budas svētību, mācekļi turpmāk varēs veikt Mandžušrī praksi, tādējādi attīstot tukšuma, visu parādību mijatkarības apjēgsmes viedumu. Mandžušrī prakse arī veicina intelektuālās spējas un palīdz apgūt jaunas zināšanas.