Учения

Dienas kārtība

Ikviens ir laipni aicināts piedalīties šajā pasākumā ar Viņa Svētību Dalailamu – gan budisti, gan arī tie, kuri vienkārši interesējas par budisma filozofiju, kura harmoniski apvieno dziļu gudrību un bezgalīgu līdzjūtību.

2018.gada 16.-17.jūnijs

8.30 ‒11.30
Viņa Svētība Dalailama sniedz Dimanta sūtras (sanskr. Vadžraččhedikā), Čže Congkapas “Mijatkarīgās rašanās cildinājuma” un “Īsā lamrim” mācības. Jautājumi un atbildes.
13.00‒15.00
Viņa Svētības Dalailamas padomnieka reliģiskajos jautājumos, cienījamā Jantinga Rinpoče skaidrojošās mācības. Jautājumi un atbildes.

2018.gada 18.jūnijs

8.30 ‒11.30
Viņa Svētība Dalailamas Mandžušrī, Vieduma Budas.
Jautājumi un atbildes.

13.00‒15.00
Viņa Svētības Dalailamas padomnieka reliģiskajos jautājumos, cienījamā Jantinga Rinpoče skaidrojošās mācības. Jautājumi un atbildes.